Množenje četveroznamenkastih brojeva s jednoznamenkastim