Obrazac prijave

Obrazac prijave

Prijavite svoje dijete, ostalo je naša briga

    PODACI O UČENIKU


         *(korištenjem paketa djeci nije ograničeno vrijeme ostanka u boravku)

    Topli obrok

    Instrukcije      *molimo nazvati radi dogovora